POLLO60 SERIES

POLLO60 SERIES
leclat POLLO60-FLOOD-300W-4000K-36000LM /PCS
leclat POLLO60-FLOOD-300W-3000K-30000LM /PCS
POLLO60 SERIES